Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o. o.

Przemyskie wodociągi istnieją już ponad 100 lat, obecnie zaopatrując w wodę ponad 70 tysięcy mieszkańców miasta Przemyśla i okolic.

Głównym celem działalności jest pobór uzdatnianie i doprowadzenie wody w jak najlepszej jakości oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków w trosce o nasze środowisko. Ponadto Nasze Przedsiębiorstwo wykonuje działania w zakresie inżynierii środowiska – systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, także w ramach doradztwa technicznego, a także wykonuje prace związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, w tym usługi na potrzeby mieszkańców związane z prawidłowym działaniem sieci wod. – kan. Wykonujemy badań i analiz wody, usługi związane z konserwacją i naprawą pojazdów, a także w czasie pandemii usługę sprzedaży środków do dezynfekcji.