Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Przemyślu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślu,  ul. Aleksandra Dworskiego 99

 

W skład CKZiU Nr 1 wchodzą: 

1. Technikum Nr 6 im. Księdza Franciszka Winnickiego kształcące w zawodach: 

 1. technik pojazdów samochodowych,  
 2. technik budownictwa,  
 3. technik mechanik. 

2. Technikum Nr 8 im. Księdza Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka kształcące w zawodach: 

 1. technik elektryk,  
 2. technik mechatronik,  
 3. technik informatyk,  
 4. technik logistyk. 

3. Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6 im. Księdza Franciszka Winnickiego kształcąca w zawodach:

 1. mechanik pojazdów samochodowych,   
 2. monter sieci i instalacji sanitarnych,   
 3. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,  
 4. stolarz,  
 5. elektromechanik,  
 6. murarz-tynkarz. 

4. Centrum Kształcenia Zawodowego, prowadzące zajęcia praktyczne dla uczniów na warsztatach szkolnych. 

CKZiU Nr 1 prowadzi również kształcenie w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. 

  

Charakterystyka zawodów 

 

Technikum Nr 6 

 

Technik pojazdów samochodowych  

Naprawia zespoły i podzespoły  mechanicznych pojazdów samochodowych  oraz poznaje  najnowsze technologie diagnostyczne stosowane w  motoryzacji. W ramach kierunku  bezpłatny kurs nauki jazdy. 

 

Technik budownictwa   

Wykonuje, organizuje i nadzoruje określone roboty budowlane oraz sporządza kosztorysy                i dokumentację przetargową.  


Technik mechanik   

Organizuje, wykonuje i nadzoruje produkcję, prace montażowe, naprawcze oraz konserwacyjne. Wykrywa usterki w maszynach i urządzeniach oraz usuwa przyczyny ich wadliwej pracy.
Obsługuje obrabiarki sterowane numerycznie.  

Technikum Nr 8  

 

Technik elektryk 

Uczestniczy w projektowaniu i konstruowaniu, produkcji i montażu, eksploatacji, naprawach            i utrzymaniu ruchu aparatury, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz systemów zasilania energią elektryczną. 

 

Technik mechatronik   

Zajmuje się budowaniem układów sterowania pojazdami, obsługą obrabiarek sterowanych numerycznie, tworzeniem i obsługą robotów przemysłowych oraz nowoczesnych zabawek.  

 

Technik informatyk 

Składa komputery, projektuje i administruje sieci komputerowe oraz tworzy aplikacje  internetowe  i  bazodanowe. Tworzy programy w popularnych językach,  tj. Python, C++, JavaScript, PHP oraz  SQL, HTML5 oraz CSS. 

 

Technik logistyk  

Organizuje i monitoruje przepływ zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji oraz jednostkach organizacyjnych i administracyjnych. Obsługuje zamówienia i organizuje transport, wykorzystując systemy informatyczne.   

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 6 

 

Mechanik pojazdów samochodowych 

Specjalista z dziedziny naprawy i diagnostyki pojazdów samochodowych. Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów. W ramach kierunku bezpłatny kurs nauki jazdy. 

 

Elektromechanik  

Specjalista zajmujący się wykonaniem, obsługą, konserwacją oraz naprawą urządzeń elektrycznych, stosowanych w różnych gałęziach gospodarki. 

 

Monter sieci i instalacji sanitarnych   

Wykonuje i organizuje roboty związane z budową i remontem sieci komunalnych i instalacji sanitarnych oraz zajmuje się eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych. 

 

Stolarz  

Wykonuje i konserwuje przedmioty drewniane lub drewnopochodne, takie jak: meble, elementy stolarki budowlanej, skrzynie, ramy i wyroby dekoracyjne. 

 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie   

Wykonuje montaż suchej zabudowy, roboty malarsko-tapeciarskie oraz roboty okładzinowe i posadzkarskie. 

  

Murarz-tynkarz   

Wykonuje murowane konstrukcje budowlane, tynki zewnętrzne i wewnętrzne oraz zaprawy murarskie. 

 

Misja szkoły 

 CKZiU Nr 1 w Przemyślu to placówka oświatowa znana w środowisku lokalnym, z wieloletnią tradycją. Wypracowała sobie własny mikroklimat wychowawczy, a jej mottem jest: „Tu najważniejszy jest człowiek”. Pragniemy, aby szkoła była dla nas miejscem, w którym ujawniają się wszystkie nasze cenne inicjatywy, realizują potrzeby samodzielności i aktywności naszych uczniów, sprawdzają umiejętności zespołowego działania. Aby okres pobytu w szkole przygotował naszych wychowanków do twórczego udziału w życiu społecznym, do realizacji zadań i obowiązków ludzi dorosłych. 

 

KAŻDY  UCZEŃ  ma dostęp do: 

 1. bardzo bogatego księgozbioru oferowanego przez Bibliotekę szkolną,  
 1. największego w Przemyślu zaplecza sportowego: m.in. stadion Juwenia, Orlik, sztuczne lodowisko, 3 sale gimnastyczne, siłownia, 
 1. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
 1. zajęć rozwijających zainteresowania, 
 1. zajęć wspomagających, mających na celu uzupełnienie wiedzy, 
 1. udziału w programie „WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły”, 
 1. uczestnictwa w projektach edukacyjnych oraz profilaktyczno-wychowawczych, 
 1. zajęciach integracyjnych, 
 1. udziału w konkursach i olimpiadach. 

  

W NASZEJ  SZKOLE: 

 1. Przygotowujemy do przyszłości! 
 1. Uczymy wrażliwości, zachowań prozdrowotnych, rozwijamy społecznie! 
 1. Pomagamy uwierzyć we własne siły! 
 1. Zapewniamy bezpieczeństwo i życzliwość! 

 

 

Dane teleadresowe szkoły: 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 
w Przemyślu, ul. Aleksandra Dworskiego 99. 

Tel/fax 16 6785174 

ckziu1@um.przemysl.pl 

www.ckziu1przemysl.pl 

fb:  CKZiU Nr 1 w Przemyślu