Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
nr 2 w Przemyślu

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Przemyślu mieszczące się przy ulicy Izydory Kossowskiej 1 w Przemyślu jest szkołą publiczną. 

1. W skład CKZiU nr 2 wchodzą szkoły kształcące w systemie stacjonarnym: 

a) Technikum nr 2, o kierunkach:

  • technik ekonomista, 
  • technik handlowiec, 
  • technik programista, 
  • technik architektury krajobrazu; 

b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych;

c) Szkoła Policealna nr 1 dla Dorosłych, na podbudowie programowej szkoły dającej wykształcenie średnie:

  • technik administracji. 

2. Centrum organizuje kwalifikacje:

  • EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych,  
  • ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskie, 
  • ROL.09. Technik pszczelarz. 

 

W ramach prowadzonych zajęć uczniowie zdobywają dodatkowe umiejętności jak: 

  • obsługa kas fiskalnych, 
  • prawo jazdy T lub E (dla technika architektury krajobrazu). 

 

Uczniowie doskonalą swoje umiejętności na praktykach zawodowych prowadzonych przez zakłady pracy oraz płatnych praktykach zagranicznych w Hiszpanii – w ramach programu POWER. 

 W szkole prowadzone są przedmiotowe koła zainteresowań oraz szkolne koło wolontariatu. Uczniowie mogą także skorzystać z porad doradcy zawodowego.  

 Dzięki dobrej zdawalności egzaminów szkoła została uhonorowana brązowym medalem jakości w rankingu PERSPEKTYW.