Izba Administracji Skarbowej

Krajowa Administracja Skarbowa stanowi wyspecjalizowaną administrację rządową wykonującą zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej. Zapewnia obsługę i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych oraz obsługę i wsparcie przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych.

Krajową Administrację Skarbową na Podkarpaciu tworzą:
  • Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie,
  • 23 urzędy skarbowe,
  • Podkarpacki Urząd CelnoSkarbowy w Przemyślu z 3 delegaturami (w Przemyślu, Rzeszowie i Krośnie) oraz 14 oddziałami celnymi.

Potencjał KAS na Podkarpaciu to ponad 3000 doświadczonych i kompetentnych pracowników, w tym ponad tysiąc funkcjonariuszy Służby CelnoSkarbowej.

Mając na uwadze różnorodność i złożoność realizowanych zadań, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie sukcesywnie poszukuje kandydatów do:

  • pracy w korpusie służby cywilnej w Izbie Administracji Skarbowej, podległych urzędach: skarbowych oraz w Podkarpackim Urzędzie CelnoSkarbowym,
  • służby w Służbie CelnoSkarbowej w Podkarpackim Urzędzie CelnoSkarbowym.

W przypadku wakatów ogłoszenia/informacje o prowadzonych naborach zamieszczane są na stronie internetowej urzędu –https://www.podkarpackie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-rzeszowie/ogloszenia/nabor/oferty-pracy

Szczegółowe informacje dotyczące zadań realizowanych na danym stanowisku, warunków pracy, oczekiwań wobec kandydatów zamieszczane są w treści ogłoszeń o naborze/informacji o postępowaniu kwalifikacyjnym.

Dodatkowo na stronie internetowej udostępniane są wzory wymaganych kwestionariusza/oświadczeń oraz informacje o sposobie prowadzenia postępowania rekrutacyjnego.