Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu 

Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu jest jednym z największych szpitali w południowo-wschodniej Polsce i jednocześnie jednym z największych zakładów pracy w Przemyślu.

– Nasz szpital jest otwarty na innowacje w zabiegach i procedurach medycznych – mówi dyrektor placówki dr Barbara Stawarz, podkreślając tym samym, że pracownicy takiego podmiotu jak szpital, muszą się ciągle dokształcać i poznawać nowe możliwości opieki nad pacjentami.

Nie dotyczy to tylko personelu medycznego (choć jego szczególnie), ale również pracowników innych działów, bez których szpital nie mógłby prawidłowo funkcjonować.

Jako pierwsi na Podkarpaciu i jedni z nielicznych w Polsce uruchomiliśmy telerehabilitację kardiologiczną. Projekt został dostrzeżony przez kapitułę konkursu „Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje 2020” i znaleźliśmy się w jego ścisłym finale.

Na oddział rehabilitacji kardiologicznej trafiają przede wszystkim pacjenci po operacjach kardiologicznych. Jeśli wyrażają taką chęć, a ich stan zdrowia na to pozwala, pobyt w szpitalu można skrócić, a resztę turnusu spędzić w domu. Chory nie jest jednak pozostawiony samemu sobie – codziennie musi wykonywać ćwiczenia i pomiary ciśnienia krwi oraz EKG.

Z kolei przemyska chirurgia naczyniowa ciągle udowadnia, że należy do wiodących ośrodków w kraju. Nasi lekarze przeprowadzili już kilka operacji zabezpieczenia tętniaka aorty brzusznej metodą endowaskularną (wewnątrznaczyniową). Jest ona o wiele mniej obciążająca dla pacjenta. Krótsza jest też rekonwalescencja. Zabiegi odbywają się pod okiem światowej sławy specjalisty profesora Piotra Kasprzaka, na co dzień pracującego w Ratyzbonie. Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu jest jedynym na Podkarpaciu i jednym z kilkunastu w Polsce, gdzie wykonuje się takie operacje.

Również personel oddziału kardiologii wyróżnia się poszukiwaniem nowych rozwiązań i ciągłym doskonaleniem umiejętności. W październiku u trzech pacjentów zastosowano nowatorską metodę leczenia, wszczepiając rozrusznik serca stymulujący pęczek Hisa. Jest to najbardziej fizjologiczna, czyli naturalna metoda stymulacji ludzkiego serca – w odróżnieniu od standardowych rozruszników.

Dostosowujemy budynek szpitala oraz jego wyposażenie, aby lepiej pomagać osobom ze szczególnymi potrzebami. Zakupiliśmy pierwsze tablety z programem, który pomaga w komunikacji z pacjentami mającymi problemy z mówieniem. Personel przechodzi odpowiednie szkolenia w zakresie komunikacji z takimi osobami. Wkrótce pojawią się kolejne urządzenia. Udogodnienia wprowadzamy w związku z realizacją grantu „Dostępność PLUS w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”.