I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu

 

 1. Szkoła z tradycjami:

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu istnieje od 1628 roku.

 

 • Początki szkoły sięgają 1628 roku, kiedy to Jezuici założyli w Przemyślu kolegium. Liceum jest jedna z 12 najstarszych szkół średnich w kraju.
 • Imię Juliusza Słowackiego nadano placówce we wrześniu 1921r., a nad wejściem umieszczono triadę platońską; Prawda, Dobro, Piękno.
 • W murach “Słowaka” kształcili się m.in.
 • św. bp Sebastian Pelczar
 • Henryk Jordan /lekarz, społecznik/
 • Kornel Makuszyński /pisarz/
 • Artur Malawski /kompozytor/
 • Marian Stroński /malarz/
 • Robert Choma /prezydent miasta Przemyśla/
 • Przemysław Babiarz /dziennikarz, komentator sportowy/
 • Krzysztof Wach /aktor filmowy i teatralny/

 

Nasza szkoła należy do:

 • Stowarzyszenia na Rzecz Najstarszych Szkól w Polsce
 • Stowarzyszenia Szkól Aktywnych
 • Międzynarodowej Rodziny szkół im. Juliusza Słowackiego

 

 1. Co nas wyróżnia:
 • Posiadamy tytuł Srebrnego Liceum – za tym symbolicznym znakiem jakości kryją się: najwyższa zdawalność egzaminu maturalnego i bardzo dobre wyniki na maturze oraz sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych.  
 • Ponad 90 % naszych absolwentów podejmuje studia na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą. 
 • Doświadczona i oddana pracy z uczniami kadra nauczycielska. 
 • Corocznie wielu uczniów odnosi sukcesy w ogólnopolskich olimpiadach przedmiotowych i tematycznych. 

  W 2021 roku wygraliśmy przenośną pracownię komputerową, nasi uczniowie to m.in.: tegoroczni laureaci nagrody Explory 2021 za Innowację Społeczną (zdobywcy srebrnego medalu). 

 • Zajmujemy czołowe miejsca w miejskiej i wojewódzkiej rywalizacji sportowej. 

 • Realizujemy innowacje pedagogiczne, dzięki czemu m.in.: w roku szkolnym 2021/2022 powstała w naszych murach klasa celno-skarbowa. 

 • Organizujemy sesje naukowe, wycieczki historyczno-krajoznawcze, wyjazdy i imprezy. 

 • Uczymy w sposób nowoczesny, zapewniając wszechstronny rozwój uczniów. 

 • Kształtujemy w młodzieży patriotyzm i właściwą postawę etyczną. 

 • Prowadzimy klasy pod patronatami instytucji zewnętrznych oraz uczelni wyższych: Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa, UJ, SGH, PRz, PWSW, WSPiA. 

 

 1. Zajęcia pozalekcyjne:

 W szkole pracuje doświadczona, oddana młodzieży kadra, która realizuje dla uczniów liczne zajęcia pozalekcyjne /kilkadziesiąt przedmiotowych kół zainteresowań/: 

 • wyrównawcze i rozwijające, 
 • z przedmiotów humanistycznych i ścisłych, 
 • przygotowujące do konkursów i olimpiad, 
 • konsultacje maturalne, 
 • zajęcia artystyczne: chór, teatr anglojęzyczny
 • zajęcia sportowe

 

 1. Uczniowie I LO działają w:
 • Szkolnym Kole PTTK,
 • Klubie Ośmiu,
 • kole Caritas,
 • Uczniowskim Klubie Sportowym “Słowak”,
 • Klubie Honorowych Dawców Krwi “Sanguis”,
 • Dyskusyjnym Klubie Filmowym,
 • Kole Naukowym Historyków,
 • Kole Ekologicznym “Lynx”,
 • Młodzieżowej Radzie Miasta,
 • Samorządzie Uczniowskim,
 • Różnych formach wolontariatu.

 

 1. Wymiana młodzieży: 
 • Prowadzimy stałą, międzynarodową wymianę młodzieży ze szkołą w Paderborn /Niemcy/ i szkołą w Egerze /Węgry/
 • Realizujemy międzynarodowe projekty dla uczniów i nauczycieli w ramach programu ERSMUS+

 

 1. Nasza szkoła: 

Baza szkolna podlega ciągłej modernizacji. Posiadamy:

 • Nowoczesne pracownie przedmiotowe: filmową, polonistyczną, ekologiczną, chemiczna, językową, matematyczna, fizyczną, geograficzną, informatyczną.
 • Nowoczesna wielofunkcyjną salę gimnastyczną.

 

 1. Dzieje się:

Organizujemy bale szkolne, akcje charytatywne, rozgrywki sportowe, rajdy turystyczne, przeglądy filmowe, warsztaty naukowe, konferencje, debaty uczniowskie, itp.