W razie problemów technicznych ze stroną proszę się kontaktować pod numerem:

16 735 51 53

e-mail: j.wawro@pwsw.eu

W trakcie trwania targów można też skontaktować się z pomocą techniczną przez ten link – POMOC

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

 

ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 E

37-700 Przemyśl

pokój nr 3.42 (II piętro) budynek Kolegium Technicznego

tel.:  16 735 52 08 lub 16 735 52 04

575 927 000

e-mail: drw@pwsw.pl

 

Doradca Zawodowy ABK:

pokój nr 3.42 (II piętro) budynek Kolegium Technicznego

tel.:  16 735 52 07